Chủ trương chinh sách |  Sơ đồ trang | Website link  | Liên hệ  
  Trang chủ
  Tìm kiếm
  Thông báo
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Về việc mở lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX năm 2012
  VB mới ban hành
Luật HTX 2012
Luật HTX năm 2003
Một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX
Nghị định 193/2013
  Ảnh liên kết
  Thông tin cần biết
Giá vàng
Chứng khoán
Ngoại Tệ
Sổ xố kiến thiết
  Web Sở ban ngành
Vĩnh Long Portal
Sở kế họach đầu tư
Sở xây dựng
Sở Giao thông - Vận tải
Sở Thông tin và Truyền Thông
Bao Vinh Long online
  Số người truy cập
777
Tin tức - sự kiện
Phó Thủ tướng: Hoàn thiện chính sách để phát triển HTX
 08:49:28, 15/12/2017

Chưakhi nào kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) kiểu mới được nhìn nhận, coi trọng vàphát triển thuận lợi như hiện nay để khoả lấp khoảng trống nguồn cung sản phẩm,dịch vụ cho doanh nghiệp và liên kết sức mạnh của sản xuất cá thể, hộ gia đình.PhóThủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị.


HTX là xu hướng tất yếu

Đâylà khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ,Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX tại Hội nghị trựctuyến toàn quốc của Chính phủ sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 ngày6/12.

Chủtrì Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết tại Hội nghị Trung ương 5khoá IX, Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể.Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục dành quan tâm cho kinh tế tập thểkhi nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tậpthể, kinh tế HTX; Đẩy mạnh liên kết và hợp tác dựa trên quan hệ lợi ích, ápdụng phương thức quản lý tiên tiến, phù hợp với cơ chế thị trường. Nhà nước cócơ chế, chính sách hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyểngiao kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường, tạo điều kiện pháttriển kinh tế HTX trên cơ sở phát triển và phát huy vai trò của kinh tế hộ”.

Triểnkhai chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước qua các thời kỳ, kinh tếtập thể và HTX đã có những bước phát triển về “chất”. Từ tỉ lệ 10% tổng số HTXhoạt động hiệu quả vào năm 2012, tới nay đã có 30% số HTX trên cả nước hoạtđộng hiệu quả, đóng góp cho tăng trưởng GDP của cả nước trong 4 năm qua trên4%.

Đặcbiệt, sau các hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, trên cả nướctừ đầu năm tới nay, số HTX kiểu mới ra đời theo quy định của Luật (trên 1.000HTX) đã bằng gần 1/3 tổng số HTX ra đời trong 4 năm trước đó.

Đánhgiá thực chất về hiệu quả của HTX, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng khôngchỉ căn cứ vào thu nhập, lợi nhuận của HTX mà phải dựa trên giá trị gia tăngcủa hộ gia đình khi tham gia HTX. “Như Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhânvà Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan nói, hộ gia đình tham gia HTX giúp thunhập tăng thêm 35% so với trước khi tham gia HTX - đó là giá trị của mô hìnhcủa HTX kiểu mới”, Phó Thủ tướng nói.

Ngoàira, trong điều kiện thị trường mất cân xứng hiện nay, đầu vào rất ít người bánnhưng nhiều người mua, trong khi đầu ra ngược lại, nhiều người bán nhưng rất ítngười mua mà không có HTX đứng ra làm vai trò thương thảo các hợp đồng về tiêuthụ và vật tư thì chỉ thua thiệt cho người nông dân.

Trênxu hướng mới về phát triển kinh tế tập thể gắn với cơ cấu lại nền sản xuất nôngnghiệp, Trưởng Ban chỉ đạo chỉ ra bài học thuận lợi để phát triển HTX là khilãnh đạo cấp uỷ, chính quyền của địa phương quan tâm thì kinh tế hợp tác sẽphát triển thuận lợi. “Chưa khi nào kinh tế tập thể, HTX kiểu mới được nhìnnhận, coi trọng và phát triển thuận lợi như hiện nay để khoả lấp khoảng trốngnguồn cung sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp và liên kết sức mạnh của sản xuấtcá thể, hộ gia đình”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.   

PhóThủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đónggóp phát triển kinh tế tập thể, HTX.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh chưa cầnphải sửa Luật HTX 2012 và phải giải quyết nợ đọng về văn bản hướng dẫn, đưaLuật đi vào cuộc sống tốt hơn.

Hoànthiện chính sách thực hiện Luật HTX năm 2012

PhóThủ tướng chỉ đạo Bộ KH&ĐT chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơsở dữ liệu thông tin quốc gia về HTX, xây dựng hệ thống đăng ký trực tuyến,trong đó có sự liên thông giữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế để bảo đảmthống nhất, minh bạch quy trình đăng ký HTX trên toàn quốc. Xây dựng chiến lượcphát triển kinh tế tập thể, HTX đến năm 2030 để có định hướng, chính sách tổngthể, lâu dài cho HTX, hướng đến mục tiêu dứt khoát có 15.000 HTX trong lĩnh vựcnông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

BộKH&ĐT nghiên cứu hướng dẫn thủ tục đăng ký chuyển đổi HTX sang doanh nghiệpvà các loại hình kinh tế khác; hướng dẫn định mức và thủ tục thực hiện hỗ trợđầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg (phêduyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020).

BộKH&ĐT chủ trì xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể vàHTX giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở rà soát nội dung Quyết định 2261 của Thủtướng Chính phủ, bảo đảm hỗ trợ tập trung, phù hợp với thực tiễn và có tính khảthi cao; xây dựng hướng dẫn đồng bộ tiêu chí phân loại HTX để thực hiện thốngnhất trên cả nước.

PhóThủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuếriêng cho HTX để tạo điều kiện hỗ trợ HTX phát triển và xem xét quy định thuếthu nhập doanh nghiệp cho HTX chỉ bằng khoảng 70% so với doanh nghiệp vừa vànhỏ; nghiên cứu miễn thuế 2 năm đầu đối với HTX mới thành lập, hỗ trợ về thuếtheo quy định trong thời hạn từ 3 đến 5 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân đối vớiphần thu nhập có được từ vốn góp của HTX, cập nhật trong sửa đổi luật thuế vàmột số luật trong năm 2018.

PhóThủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thành nghị định về bảo hiểm nông nghiệpvà tổng hợp kết quả xử lý nợ đọng, nợ xấu của các HTX (ước tới thời điểm này là300 tỷ đồng) có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để xóa nợ khê đọng cho các HTX,tạo điều kiện cho HTX có thể phá sản, giải thể hoặc có thể chuyển đổi được đểlấy dư địa cho phát triển HTX kiểu mới tốt hơn.

PhóThủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT xây dựng phương án liên thônggiữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành cóliên quan hướng dẫn xử lý tài sản không chia của HTX khi giải thể, chuyển đổisang loại hình tổ chức khác, các quy định về đánh giá tài sản không chia khiđây là vấn đề hiện nay các HTX đang vướng mắc nhiều.

BộTài chính phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam hướng dẫn quy định về kiểm toánHTX theo  Luật HTX, trình Thủ tướng ban hành quyết định về quy chế hoạtđộng của quỹ hỗ trợ phát triển HTX của địa phương. Phó Thủ tướng cho biết đãtrình Thủ tướng đồng ý thành lập Quỹ Phát triển HTX Trung ương với số dư 1.000tỷ đồng và trong điều kiện ngân sách khó khăn hiện nay, năm nay cũng trích ra300 tỷ đồng để làm quỹ. Hiện đã có 43 địa phương thành lập quỹ nhưng số dư cònnhỏ.

Đốivới Bộ NN&PTNT, Phó Thủ tướng yêu cầu trình Chính phủ ban hành nghị định vềhỗ trợ liên kết HTX sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các nghị định sửađổi Nghị định về chính sách hỗ trợ ngành nghề nông thôn, Nghị định về giảm tổnthất sau thu hoạch và lập đề án trình Chính phủ phê duyệt đổi mới phát triển15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 theo nghị quyết củaQuốc hội. Xây dựng đề án hỗ trợ phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sảnxuất nông nghiệp.

Đốivới Ngân hàng Nhà nước, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu ban hành cơ chế chính sáchđể khuyến khích các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho HTX vay vốn, đặc biệt làHTX nông nghiệp, sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụphát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó đưa tài sản trên đất như nhà lưới,nhà kính, phương tiện hình thành sau sản xuất kinh doanh đều có thể làm tài sảnthế chấp để cho vay. Đối tượng vay không chỉ là doanh nghiệp mà cả HTX, trangtrại, nông trại. Ngân hàng Nhà nước thống kê khoản nợ của các HTX có nguồn gốctừ tín dụng, giải quyết theo nguyên tắc thị trường và quy định của pháp luậthiện hành để tạo điều kiện cho HTX chuyển đổi hoạt động.

VớiBộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng chỉ đạo có hướng dẫn về tiềnlương làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp chủ nhiệmHTX không hưởng lương, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với những ngườilà lãnh đạo HTX và cán bộ HTX.

PhóThủ tướng đồng tình với đề xuất nghiên cứu ủy thác cho Liên minh HTX Việt Nammột số chức năng quản lý nhà nước, có kế hoạch tăng cường năng lực và phát huyhiệu quả của quỹ phát triển HTX, xây dựng các mô hình điển hình trong việc xâydựng các chuỗi giá trị hỗ trợ cho việc xây dựng thương hiệu của các HTX…

“Muốncó HTX kiểu mới thì cần phải có tư duy mới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Nhắc lạicâu nói của Bác Hồ “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thìnước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có HTX.HTX nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông đoàn kết, làm cho nhà nông hưngthịnh. HTX nông nghiệp giúp cho nhà nông đạt đến mục đích ích quốc lại lợidân”, Phó Thủ tướng cho rằng câu nói này đến giờ còn nguyên giá trị, với cả cácHTX trong các lĩnh vực khác.

Phảinhận thức về vị trí và vai trò của kinh tế hợp tác, HTX, nhất là trong nôngnghiệp, việc này gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giải pháp cho táicơ cấu, không có HTX nông nghiệp thì không thể tái cơ cấu ngành nông nghiệp;đồng thời phải gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thực chấtlà tổ chức lại sản xuất để gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; làm cho nôngdân liên kết với nhau trong điều kiện của kinh tế thị trường.

TheoPhó Thủ tướng, hiện vẫn còn mặc cảm tư duy của HTX thời bao cấp, “phải tránhhai cực, một là buông lỏng, không quan tâm, hai là chạy theo phong trào, phá vỡcác nguyên tắc và các quy luật về kinh tế. Bài học là ở đâu Bí thư, Chủ tịchxắn tay vào, ở đó thành công”.

Theo Chinhphu.vn
-----Quay lại-----
Các tin liên quan:

Nuôi tôm có chứng nhận, xu hướng mới nâng cao giá trị  
Nuôi tôm có chứng nhận, xu hướng mới nâng cao giá trị

Các tỉnh vùng Bán đảo Cà Mau đang hình thành nhiều tổ hợp tác (THT), HTX kiểu mới. Bước đầu đã có một số HTX nuôi tôm sạch đạt chứng nhận quốc tế. Đây là xu hướng mới để ngành tôm mở rộng qui mô SX, nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu tôm Việt Nam.

TP HCM tìm hướng phát triển HTX nông nghiệp  
TP HCM tìm hướng phát triển HTX nông nghiệp

Nếu tiếp tục duy trì kinh tế nông hộ, mỗi hộ chưa tới 2 lao động như hiện nay thì không thể chống chọi với cạnh tranh nông sản toàn cầu, biến đổi khí hậu

Tăng hiệu quả hoạt động cho hợp tác xã  
Tăng hiệu quả hoạt động cho hợp tác xã

VCED sẽ cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về HTX để giúp Việt Nam có được những thông tin cập nhật đầy đủ về tình hình HTX cũng như những đóng góp của HTX Việt Nam.
6 tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp  
6 tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp  
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương  
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương

Bên cạnh Quỹ Hợp tác xã (HTX) Trung ương, cả nước đã có 46 quỹ HTX địa phương có chất lượng tín dụng tương đối tốt. Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho quỹ địa phương chưa có nên cần được cơ quan chức năng sớm hoàn thiện để hỗ trợ hiệu quả hơn cho kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo tín hiệu thị trường.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm HTX tiêu biểu Mường Động, tỉnh Hoà Bình - một mô hình tiêu biểu trong huy động các nguồn lực tài chính để xây dựng mối liên kết tự nguyện, bền vững giữa các xã viên gắn với chuỗi sản xuất.
Có HTX kiểu mới, nông dân giàu  
Có HTX kiểu mới, nông dân giàu  08:50:05, 08:50:08

Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân nhiều tỉnh đã vận động các hộ nông dân liên kết sản xuất để hình thành nhiều mô hình sản xuất kinh tế tập thể. Trồng trọt, chăn nuôi theo hướng dẫn của các nhà khoa học, nông sản làm ra có DN bao tiêu; nông dân sản xuất thứ gì bán chạy thứ đó.

Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long: Ưu tiên thủy sản, cây ăn trái, lúa  
Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long: Ưu tiên thủy sản, cây ăn trái, lúa

 08:43:29, 20/12/2017
 Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nâng 'chất' cho hợp tác xã  
Nâng 'chất' cho hợp tác xã
Các giải pháp nâng cao khả năng quản trị nhân sự, quản trị sản xuất của Hợp tác xã, Thứ tư, 20/12/2017, 08:22:41  
Các giải pháp nâng cao khả năng quản trị nhân sự, quản trị sản xuất của Hợp tác xã, Thứ tư, 20/12/2017, 08:22:41
Vĩnh Long: Phấn đấu đạt 10 hợp tác xã kiểu mới  
Vĩnh Long: Phấn đấu đạt 10 hợp tác xã kiểu mới
Vĩnh Long nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể  
Vĩnh Long nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Quảng Nam xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp  
Quảng Nam xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp
Nhiều hợp tác xã được thành lập  
Nhiều hợp tác xã được thành lập
APEC 2017 - thắng lợi của Việt Nam và thương mại tự do  
APEC 2017 - thắng lợi của Việt Nam và thương mại tự do
Thực trạng, giải pháp thực hiện các chính sách tín dụng đối với Hợp tác xã  
Thực trạng, giải pháp thực hiện các chính sách tín dụng đối với Hợp tác xã

 09:06:21, 20/12/2017

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hợp tác xã: Để phát triển kinh tế tập thể bền vững  
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hợp tác xã: Để phát triển kinh tế tập thể bền vững
Thí điểm nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL  
Thí điểm nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL

Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2016 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
HTX kiểu mới - mô hình quan trọng để phát triển đất nước  
HTX kiểu mới - mô hình quan trọng để phát triển đất nước


(Chinhphu.vn) - Tiếp Đoàn đại biểu Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Lãnh đạo cấp cao hay Thủ tướng đi đâu cũng nói về HTX kiểu mới, một mô hình quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là thuận lợi để Việt Nam phấn đấu đến năm 2020, thành lập thêm 15.000 HTX kiểu mới”.
Kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập, Thứ tư, 20/12/2017, 08:19:25  
Kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập, Thứ tư, 20/12/2017, 08:19:25 Việt Nam đã và đang hội nhập kinh tế thế giới,có nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế nước ta. Đảngvà Nhà nước đã từng bước đề ra những chính sách và chủ trương phù hợp cho nềnkinh tế để hội nhập với thế giới trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo cho quátrình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành công.  

  Tin nổi bật
Nghị định 91/2009 của Chính phủ về kinh doanh vận tải
Nghị định 91/2009 của Chính phủ về kinh doanh vận tải
Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
45 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy
45 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy
Ngày 28/4/1964, Bác Hồ về thăm Nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông (nay là Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông). Từ đó tới nay đã 45 năm, ngày 28/4 đã trở thành ngày truyền thống của Rạng Đông.
Những đối tượng tại 61 huyện nghèo được hưởng hỗ trợ 50% lãi suất
Những đối tượng tại 61 huyện nghèo được hưởng hỗ trợ 50% lãi suất
Các đối tượng hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ trang trại đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 61 huyện nghèo... sẽ được hưởng hỗ trợ 50% lãi suất.
Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa đi Tây
Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa đi Tây
Ông Trần Văn Sang, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Sau khi đã thỏa thuận với các đối tác ở TP Hồ Chí Minh, HTX sẽ xuất khẩu 70 container, tương đương trên 1.000 tấn bưởi sang thị trường châu Âu trong năm 2009 này”...
  Ảnh liên kết
  Hình ảnh hoạt động
  Phần mềm hỗ trợ
HTKK 3.1.4
 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VĨNH LONG
123 Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 02703.853107; Fax: 02703.829655

Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông - Sở Thông Tin & Truyền Thông Vĩnh Long(đt:0703836768)