Chủ trương chinh sách |  Sơ đồ trang | Website link  | Liên hệ  
  Trang chủ
  Tìm kiếm
  Thông báo
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Về việc mở lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX năm 2012
  VB mới ban hành
Luật HTX 2012
Luật HTX năm 2003
Một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX
Nghị định 193/2013
  Ảnh liên kết
  Thông tin cần biết
Giá vàng
Chứng khoán
Ngoại Tệ
Sổ xố kiến thiết
  Web Sở ban ngành
Vĩnh Long Portal
Sở kế họach đầu tư
Sở xây dựng
Sở Giao thông - Vận tải
Sở Thông tin và Truyền Thông
Bao Vinh Long online
  Số người truy cập
777
Tin tức - sự kiện
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương

Bên cạnh Quỹ Hợp tác xã (HTX) Trung ương, cả nước đã có 46 quỹ HTX địa phương có chất lượng tín dụng tương đối tốt. Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho quỹ địa phương chưa có nên cần được cơ quan chức năng sớm hoàn thiện để hỗ trợ hiệu quả hơn cho kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo tín hiệu thị trường.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm HTX tiêu biểu Mường Động, tỉnh Hoà Bình - một mô hình tiêu biểu trong huy động các nguồn lực tài chính để xây dựng mối liên kết tự nguyện, bền vững giữa các xã viên gắn với chuỗi sản xuất.

Luật HTX 2012 tiếp tục kế thừa Luật HTX năm 2003 quy định Nhà nước có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX đối với HTX, liên hiệp HTX.

Triển khai thực hiện Luật và các nghị định của Chính phủ về khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX, năm 2006, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành các quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam mà gần đây nhất là Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017, thay thế cho Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg. Theo đó, Quỹ HTX Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động của HTX, liên hiệp HTX thông qua phương thức cho vay đầu tư và hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc (cho vay lãi suất 0%), bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

Như vậy, căn cứ pháp lý cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam (ở Trung ương) đã tương đối đầy đủ.

Nhiều địa phương tạo nguồn vốn cho HTX qua quỹ tài chính

Theo Bộ Tài chính, tổng doanh số cho vay của Quỹ từ khi thành lập (năm 2006) đến nay là 201,3 tỷ đồng cho 91 dự án. Trong đó dư nợ vay đến hết năm 2016 là 90 tỷ đồng (trong tổng nguồn vốn là 136 tỷ đồng); nợ xấu là 4,7 tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng dư nợ. Các dự án vay vốn của Quỹ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa (chiếm 70% tổng số dự án) tại 35 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, các HTX sau khi vay vốn tại Quỹ đã tăng trưởng về quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Doanh thu, lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 50-60%; số thành viên tăng bình quân 4%; số lao động tăng bình quân 37%; thu nhập bình quân tăng 35%; số nộp ngân sách tăng bình quân 74%. Chênh lệch thu-chi tài chính năm 2016 là 377 triệu đồng.

Bên cạnh Quỹ HTX ở Trung ương, tới nay, trên cả nước đã có 46 tỉnh, thành phố thành lập quỹ HTX địa phương, trong đó có 31 quỹ thành lập trước khi Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật HTX 2013 có hiệu lực và 15 quỹ thành lập sau khi Nghị định 193 có hiệu lực.

Qua rà soát, Bộ Tài chính cho biết căn cứ Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Quỹ HTX địa phương, UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định thành lập Quỹ và ban hành Điều lệ về tổ chức hoạt động của Quỹ.

Về mô hình tổ chức, bộ máy, tại các quyết định thành lập quỹ HTX địa phương cơ bản đều quy định là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân..., trực thuộc Liên minh HTX tỉnh; một số tỉnh (An Giang, Tiền Giang, Hải Dương, Quảng Ninh) không thành lập quỹ độc lập mà thực hiện ủy thác quản lý vốn, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ HTX tại địa phương thông qua các tổ chức tài chính, chi nhánh ngân hàng tại địa phương (Quỹ Đầu tư phát triển, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội).

Hầu hết các quỹ HTX địa phương thực hiện phương thức cho vay trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, một số quỹ cho vay vốn lưu động (ngắn hạn), điều này không tương thích với quy định Quỹ HTX Trung ương không được cho vay vốn lưu động.

Bộ Tài chính cho biết, các địa phương báo cáo rằng chất lượng tín dụng các quỹ này (tổng nguồn vốn hoạt động là 1.470,5 tỷ đồng, trong đó vốn được cấp hoặc vay từ ngân sách địa phương là hơn 725 tỷ đồng, nguồn vốn khác bao gồm vốn bổ sung từ kết quả hoạt động hàng năm và vốn huy động của thành viên là gần 745 tỷ đồng) tương đối tốt do đặc thù cho vay quy mô nhỏ.

Trong tổng số 46 quỹ được thành lập có 03 quỹ có quy mô nguồn vốn hoạt động ở mức trên 50 tỷ đồng (TPHCM, Hà Nội, Bình Dương), chiếm 6,5% tổng số quỹ; có 5 quỹ có quy mô nguồn vốn hoạt động ở mức từ trên 30 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng chiếm 10,9% tổng số quỹ (Bắc Ninh, Đồng Nai, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh); có 13 quỹ có quy mô nguồn vốn hoạt động ở mức từ 10 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng số quỹ; còn lại 25 quỹ có quy mô nguồn vốn hoạt động ở mức dưới 10 tỷ đồng chiếm 54,3% tổng số quỹ.

Tổng doanh số cho vay của các quỹ HTX địa phương từ khi thành lập đến nay là 7.838 tỷ đồng cho 3.625 lượt HTX và 550.489 lượt tổ hợp tác, trong đó dư nợ vay đến hết năm 2016 là 1.064 tỷ đồng.

Các dự án vay vốn của các quỹ địa phương tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm với lãi suất cho vay dao động từ 5,13-8%/năm, trong đó, cho vay hỗ trợ HTX nông nghiệp đạt 1.316 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số ít quỹ có tỉ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cao như Quỹ HTX Đồng Nai (39,3%), Quỹ HTX Quảng Trị (12%), Quỹ HTX Cà Mau (50,2%)…

Nhìn chung, Bộ Tài chính và Liên minh HTX Việt Nam cho biết Quỹ HTX Trung ương và 46 quỹ HTX địa phương đã hỗ trợ kịp thời vốn sản xuất kinh doanh cho một số HTX, tổ hợp tác; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nghề trong khu vực kinh tế tập thể; khuyến khích các HTX mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động góp phần đẩy mạnh sự liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm bền vững; xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, mô hình điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong khu vực kinh tế tập thể, HTX ở địa phương theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cùng với các thiết chế tài chính khác, các chính sách động lực của Chính phủ trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển bảo hiểm nông nghiệp thì quỹ HTX sẽ trở thành một công cụ tài chính hỗ trợ cho hiệu quả cho kinh tế tập thể theo các nguyên tắc của thị trường.

Thiếu hành lang pháp lý cho quỹ HTX địa phương

Tuy nhiên, tới nay chưa có hành lang pháp lý thống nhất cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các quỹ HTX địa phương (mới chỉ quy định quỹ HTX ở Trung ương), do đó nhiều địa phương lúng túng trong việc thành lập và tổ chức vận hành Quỹ. Các quỹ HTX địa phương vận dụng nhiều quy định khác nhau để hoạt động, dễ gây rủi ro về mặt pháp lý, cũng như hoạt động cho quỹ và gây khó khăn trong việc quản lý và giám sát của các cơ quan Nhà nước.

Bên cạnh đó, quy mô nguồn vốn hoạt động của các quỹ HTX còn rất hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn thực tế của khu vực HTX; lực lượng cán bộ chuyên môn còn yếu về trình độ, tính chuyên nghiệp.

Để thêm một kênh vốn hỗ trợ hiệu quả cho kinh tế tập thể, mới đây, trong phiên họp của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sớm xây dựng quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của các địa phương. “Đầu tư cho sản xuất hộ gia đình, cho người nghèo trong phương thức sản xuất liên kết gắn với thị trường doanh nghiệp là cách đầu tư khôn ngoan vì tỉ lệ nợ xấu luôn thấp”, Phó Thủ tướng cho biết.

Đồng thời lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các bộ, Liên minh HTX Việt Nam bảo đảm đào tạo, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ làm việc tại các quỹ HTX.

Theo Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định chung về tổ chức và hoạt động của cả quỹ HTX Trung ương và quỹ HTX địa phương để triển khai thống nhất, đồng bộ các quy định về quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong thời gian tới.
 
Nguồn báo Chính phủ
-----Quay lại-----
Các tin liên quan:

Nuôi tôm có chứng nhận, xu hướng mới nâng cao giá trị  
Nuôi tôm có chứng nhận, xu hướng mới nâng cao giá trị

Các tỉnh vùng Bán đảo Cà Mau đang hình thành nhiều tổ hợp tác (THT), HTX kiểu mới. Bước đầu đã có một số HTX nuôi tôm sạch đạt chứng nhận quốc tế. Đây là xu hướng mới để ngành tôm mở rộng qui mô SX, nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu tôm Việt Nam.

TP HCM tìm hướng phát triển HTX nông nghiệp  
TP HCM tìm hướng phát triển HTX nông nghiệp

Nếu tiếp tục duy trì kinh tế nông hộ, mỗi hộ chưa tới 2 lao động như hiện nay thì không thể chống chọi với cạnh tranh nông sản toàn cầu, biến đổi khí hậu

Phó Thủ tướng: Hoàn thiện chính sách để phát triển HTX  
Phó Thủ tướng: Hoàn thiện chính sách để phát triển HTX  08:49:28, 15/12/2017

Chưakhi nào kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) kiểu mới được nhìn nhận, coi trọng vàphát triển thuận lợi như hiện nay để khoả lấp khoảng trống nguồn cung sản phẩm,dịch vụ cho doanh nghiệp và liên kết sức mạnh của sản xuất cá thể, hộ gia đình.

Tăng hiệu quả hoạt động cho hợp tác xã  
Tăng hiệu quả hoạt động cho hợp tác xã

VCED sẽ cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về HTX để giúp Việt Nam có được những thông tin cập nhật đầy đủ về tình hình HTX cũng như những đóng góp của HTX Việt Nam.
6 tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp  
6 tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp  
Có HTX kiểu mới, nông dân giàu  
Có HTX kiểu mới, nông dân giàu  08:50:05, 08:50:08

Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân nhiều tỉnh đã vận động các hộ nông dân liên kết sản xuất để hình thành nhiều mô hình sản xuất kinh tế tập thể. Trồng trọt, chăn nuôi theo hướng dẫn của các nhà khoa học, nông sản làm ra có DN bao tiêu; nông dân sản xuất thứ gì bán chạy thứ đó.

Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long: Ưu tiên thủy sản, cây ăn trái, lúa  
Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long: Ưu tiên thủy sản, cây ăn trái, lúa

 08:43:29, 20/12/2017
 Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nâng 'chất' cho hợp tác xã  
Nâng 'chất' cho hợp tác xã
Các giải pháp nâng cao khả năng quản trị nhân sự, quản trị sản xuất của Hợp tác xã, Thứ tư, 20/12/2017, 08:22:41  
Các giải pháp nâng cao khả năng quản trị nhân sự, quản trị sản xuất của Hợp tác xã, Thứ tư, 20/12/2017, 08:22:41
Vĩnh Long: Phấn đấu đạt 10 hợp tác xã kiểu mới  
Vĩnh Long: Phấn đấu đạt 10 hợp tác xã kiểu mới
Vĩnh Long nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể  
Vĩnh Long nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Quảng Nam xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp  
Quảng Nam xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp
Nhiều hợp tác xã được thành lập  
Nhiều hợp tác xã được thành lập
APEC 2017 - thắng lợi của Việt Nam và thương mại tự do  
APEC 2017 - thắng lợi của Việt Nam và thương mại tự do
Thực trạng, giải pháp thực hiện các chính sách tín dụng đối với Hợp tác xã  
Thực trạng, giải pháp thực hiện các chính sách tín dụng đối với Hợp tác xã

 09:06:21, 20/12/2017

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hợp tác xã: Để phát triển kinh tế tập thể bền vững  
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hợp tác xã: Để phát triển kinh tế tập thể bền vững
Thí điểm nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL  
Thí điểm nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL

Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2016 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
HTX kiểu mới - mô hình quan trọng để phát triển đất nước  
HTX kiểu mới - mô hình quan trọng để phát triển đất nước


(Chinhphu.vn) - Tiếp Đoàn đại biểu Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Lãnh đạo cấp cao hay Thủ tướng đi đâu cũng nói về HTX kiểu mới, một mô hình quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là thuận lợi để Việt Nam phấn đấu đến năm 2020, thành lập thêm 15.000 HTX kiểu mới”.
Kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập, Thứ tư, 20/12/2017, 08:19:25  
Kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập, Thứ tư, 20/12/2017, 08:19:25 Việt Nam đã và đang hội nhập kinh tế thế giới,có nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế nước ta. Đảngvà Nhà nước đã từng bước đề ra những chính sách và chủ trương phù hợp cho nềnkinh tế để hội nhập với thế giới trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo cho quátrình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành công.  

  Tin nổi bật
Nghị định 91/2009 của Chính phủ về kinh doanh vận tải
Nghị định 91/2009 của Chính phủ về kinh doanh vận tải
Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
45 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy
45 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy
Ngày 28/4/1964, Bác Hồ về thăm Nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông (nay là Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông). Từ đó tới nay đã 45 năm, ngày 28/4 đã trở thành ngày truyền thống của Rạng Đông.
Những đối tượng tại 61 huyện nghèo được hưởng hỗ trợ 50% lãi suất
Những đối tượng tại 61 huyện nghèo được hưởng hỗ trợ 50% lãi suất
Các đối tượng hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ trang trại đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 61 huyện nghèo... sẽ được hưởng hỗ trợ 50% lãi suất.
Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa đi Tây
Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa đi Tây
Ông Trần Văn Sang, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Sau khi đã thỏa thuận với các đối tác ở TP Hồ Chí Minh, HTX sẽ xuất khẩu 70 container, tương đương trên 1.000 tấn bưởi sang thị trường châu Âu trong năm 2009 này”...
  Ảnh liên kết
  Hình ảnh hoạt động
  Phần mềm hỗ trợ
HTKK 3.1.4
 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VĨNH LONG
123 Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 02703.853107; Fax: 02703.829655

Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông - Sở Thông Tin & Truyền Thông Vĩnh Long(đt:0703836768)